จิตวิทยา การ กีฬา

จิตวิทยา การ กีฬา (Sport Psychology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬามีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

จิตวิทยา การ กีฬา
 • อารมณ์และความรู้สึกของนักกีฬา เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความมั่นใจ
 • ความคิดและความเชื่อของนักกีฬา เช่น เป้าหมาย แรงจูงใจ ทัศนคติ
 • พฤติกรรมของนักกีฬา เช่น สมาธิ การวางแผน การตัดสินใจ
 • ความสัมพันธ์ของนักกีฬา เช่น กับโค้ช กับเพื่อนร่วมทีม กับครอบครัว
 • สภาพแวดล้อมในการเล่นกีฬา เช่น สนามแข่งขัน ฝูงชน
จิตวิทยา การ กีฬา

นักจิตวิทยาการกีฬาอาจทำงานร่วมกับนักกีฬา นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาสมัครเล่น และผู้ฝึกสอน เพื่อช่วยให้นักกีฬาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน โดยอาจทำงานในลักษณะต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
 • การวางแผนการฝึกซ้อม
 • การให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ
 • การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

จิตวิทยาการกีฬามีบทบาทสำคัญในการพัฒนากีฬาและสุขภาพจิตที่ดี ช่วยให้นักกีฬาสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดของตนเองได้ดีขึ้น ลดความเครียด ความวิตกกังวล และเพิ่มความมั่นใจ ส่งผลให้นักกีฬาสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น

จิตวิทยา

ตัวอย่างงานของจิตวิทยาการกีฬา ได้แก่

 • ช่วยให้นักกีฬาจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน
 • ช่วยให้นักกีฬาพัฒนาเป้าหมายและแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬา
 • ช่วยให้นักกีฬาพัฒนาสมาธิและจดจ่อในระหว่างการแข่งขัน
 • ช่วยให้นักกีฬาเรียนรู้ที่จะรับมือกับความพ่ายแพ้
 • ช่วยให้นักกีฬาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เช่น การย้ายไปเล่นกีฬาต่างประเทศ
จิตวิทยา

ในประเทศไทย ชมรมจิตวิทยาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬาในประเทศไทย

จิตวิทยาการกีฬาเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อนักกีฬาทุกระดับ ช่วยให้นักกีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้

เพิ่มเติม : หนังสือจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์

หน้าแรก : จิตวิทยา

#หนังสือจิตวิทยา #จิตวิทยาความรัก #จิตวิทยาเด็ก #จิตวิทยาวัยรุ่น #จิตวิทยาคนแก่ #แนะนำหนังสือจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยาความรัก #วิชาจิตวิทยา #เรียนจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยา #หมอจิตวิทยานักจิตวิทยา #เงินเดือนจิตวิทยา #เงินเดือนนักจิตวิทยา #จิตวิทยาการเงิน