หนังสือจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ “THE WHY? OF LIFE ชีวิตต้องสงสัย”

หนังสือจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์

1. ความโชคดี จากได้ 2 ปัจจัยหลัก

  • การมีหน้าตาดีและฐานะทางบ้านที่ดี มันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นที่นิยมในสังคม
  • การรับรู้โอกาสที่ซ่อนอยู่และการตอบรับโอกาสเหล่านั้น

ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตของเรา เราควรฝึกตัวให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่มากขึ้น จัดเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึง และเราควรสนับสนุนการทำบุญทำทานเพิ่มขึ้น เพราะสังคมมักชื่นชมคนที่ใจบุญ ซึ่งอาจเพิ่มลักษณะพิมพ์นิยมของเราได้

2. การแยกแยะระหว่างผู้เชี่ยวชาญแท้จริงและนักสร้างภาพอาจเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากข้อมูลที่เรามีมากไม่พอ

ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอหรือมีความไม่สมมาตรระหว่างคนที่ซื้อและคนที่ขายส่งผลให้เราไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญแท้จริงและใครเป็นนักสร้างภาพ สิ่งนี้อาจทำให้เราถูกการมองว่าคนที่พูดเก่งคือผู้มีความรู้ และเรามักชื่นชอบคนดังนั้นโดยไม่ตระหนักถึงสมรรถนะที่แท้จริง

อนึ่ง คนที่มีความสามารถจริง ๆ มักไม่อยากใช้การโม้ และรักษาคำพูดของตนเองอย่างระมัดระวัง สุดท้ายสังคมที่มีข้อมูลไม่สมดุลระหว่างคนซื้อและคนขายอาจส่งผลให้มีแรงจูงใจในการสร้างภาพลักษณ์มากขึ้น และความสามารถที่แท้จริงลดลง

3.คนที่พูดโกหกส่วนมากมักเป็นคนที่พูด กำกวม ไม่ชัดเจน ไม่มีความแน่นอน และแสดงออกถึงความมีเงื่อนไข

บุคคลที่ใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความผิดแย้งเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำพูดของตนเอง จะแสดงความยืดหยุ่นในการใช้คำพูด แบบเช่น ‘ฉันจะทำ ก็ต่อเมื่อคุณทำ’ เพื่อลดความรู้สึกผิดหวังของตนเองเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำพูด ในขณะที่คนที่พูดจริง จะใช้คำพูดที่ชัดเจนและไม่สร้างความกำกวม และไม่มีการยืดหยุ่นในการแสดงเงื่อนไขต่าง ๆ

4. บางผู้ใหญ่ที่มองว่าเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจเรื่อง เป็นเพราะพวกเขามีความเข้าใจผิดที่เรา

การเข้าใจว่า เมื่อคุณยังเป็นเด็ก คุณอาจจะเป็นเก่งและมีความสามารถเหมือนคนโตบางคน แม้ว่าบางครั้งคนส่วนใหญ่อาจจะพัฒนาความสามารถของตนในระดับหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยโต นั่นหมายความว่า ความสามารถและการเรียนรู้ของทุกคนในวัยเด็กอาจไม่เหมือนกัน

5. คนที่เราเคยชื่นชอบในช่วงเวลาของการเรียนอาจไม่เป็นคนเดียวกับคนที่เราชื่นชอบเมื่อโตขึ้น

เรามักเปรียบเทียบตนเองกับคนรอบตัวตลอดเวลา โดยใช้กลุ่มอ้างอิงหรือ reference group ในกระบวนการนี้ และเมื่อเราโตขึ้นและเริ่มทำงาน เรามักมี reference group ที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การเปรียบเทียบของเราเปลี่ยนไป 

อุดมคติอีกปัจจัยหนึ่งคือ การมองหาคนที่มีความคล้ายคลึงหรือความชอบที่คล้ายกัน เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ต่างประเทศ เรามักจะรู้สึกเข้ากันได้ง่ายกับคนไทยคนอื่น เนื่องจากเรามีลักษณะที่คล้ายกัน แต่เมื่อกลับมาไทย เราอาจพบว่าไม่ได้เจอคนที่คล้ายกันอย่างเดิม เนื่องจากมีคนที่มีความคล้ายกันมากกว่าในสถานที่นั้น

เพิ่มเติม : หนังสือจิตวิทยา

หน้าแรก : จิตวิทยา

#หนังสือจิตวิทยา #จิตวิทยาความรัก #จิตวิทยาเด็ก #จิตวิทยาวัยรุ่น #จิตวิทยาคนแก่ #แนะนำหนังสือจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยาความรัก #วิชาจิตวิทยา #เรียนจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยา #หมอจิตวิทยานักจิตวิทยา #เงินเดือนจิตวิทยา #เงินเดือนนักจิตวิทยา #จิตวิทยาการเงิน