พูดโน้มน้าวใจ

พูดโน้มน้าวใจ

ศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจ

พูดโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจ (Persuasion) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ว่าจะในด้านการงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน การโน้มน้าวใจสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้หลายอย่าง เช่น ปิดการขาย โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเรา หรือแม้กระทั่งทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับเรา

เทคนิคการ พูดโน้มน้าวใจ

มีเทคนิคการโน้มน้าวใจมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้ เทคนิคเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • เทคนิคเชิงเหตุผล (Rational Techniques): เป็นเทคนิคที่เน้นการใช้เหตุผลและหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการโน้มน้าว เช่น การใช้ข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือข้อเท็จจริง
 • เทคนิคเชิงอารมณ์ (Emotional Techniques): เป็นเทคนิคที่เน้นการกระตุ้นอารมณ์ของผู้อื่น เช่น การใช้คำพูดที่สื่อถึงความปรารถนา ความกลัว หรือความหวัง

เทคนิคเชิงเหตุผล

เทคนิคเชิงเหตุผลเป็นเทคนิคที่มักใช้กันบ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและสามารถพิสูจน์ได้ เทคนิคเชิงเหตุผลที่สำคัญ ได้แก่

 • การอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ: การใช้ข้อมูลหรือสถิติที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการโน้มน้าว จะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจและเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดมากขึ้น
 • การใช้เหตุผลที่ชัดเจนและกระชับ: การใช้เหตุผลที่ชัดเจนและกระชับจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราต้องการโน้มน้าวได้ง่ายขึ้น
 • การหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่กำกวมหรือคลุมเครือ: การใช้คำพูดที่กำกวมหรือคลุมเครืออาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราต้องการโน้มน้าวผิดได้

เทคนิคเชิงอารมณ์

เทคนิคเชิงอารมณ์เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจผู้อื่น เนื่องจากสามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้อื่นให้คล้อยตามสิ่งที่เราต้องการได้ เทคนิคเชิงอารมณ์ที่สำคัญ ได้แก่

 • การสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์: การสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้อื่น เช่น ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความรู้สึกผูกพัน หรือความรู้สึกอยากช่วยเหลือ จะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับเราและพร้อมที่จะฟังสิ่งที่เราพูด
 • การใช้คำพูดที่สื่อถึงอารมณ์: การใช้คำพูดที่สื่อถึงอารมณ์ เช่น คำพูดที่แสดงถึงความปรารถนา ความกลัว หรือความหวัง จะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกร่วมไปกับสิ่งที่เราพูด
 • การเล่าเรื่องราว: การเล่าเรื่องราวที่กระตุ้นอารมณ์จะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกอินไปกับเรื่องราวและพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่เราพูด

เคล็ดลับการโน้มน้าวใจ

นอกจากเทคนิคการโน้มน้าวใจแล้ว ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้เราโน้มน้าวใจผู้อื่นได้มากขึ้น เคล็ดลับเหล่านี้ ได้แก่

 • การเตรียมตัวให้พร้อม: การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการโน้มน้าวใจจะช่วยให้เรามั่นใจและสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การฟังอย่างตั้งใจ: การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของผู้อื่น และสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างตรงจุด
 • การตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา: การตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกเชื่อถือและมั่นใจในตัวเรามากขึ้น
 • การสร้างความมั่นใจ: การสร้างความรู้สึกมั่นใจให้กับตนเองจะช่วยให้เราโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

การโน้มน้าวใจเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ การเรียนรู้เทคนิคการโน้มน้าวใจและเคล็ดลับต่างๆ จะช่วยให้เราโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://psycho-book.com/