จิตวิทยา การมองตา

จิตวิทยา การมองตา การสบตาเป็นภาษากายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ การสบตาสามารถบอกถึงความรู้สึกและความคิดของบุคคลได้มากมาย ในทางจิตวิทยา การมองตามีความหมายดังต่อไปนี้

จิตวิทยา การมองตา
  • การมองตาเป็นการแสดงออกถึงความสนใจ การมองตาเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะสื่อสารกับอีกฝ่าย การที่อีกฝ่ายจ้องตาเราอย่างตั้งใจ แสดงว่าเขามีความสนใจในสิ่งที่เราพูดหรือทำอยู่
  • การมองตาเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจ การมองตาเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและจริงใจ การที่เรามองตาอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา แสดงว่าเราไว้ใจเขาและไม่มีอะไรปิดบัง
  • การมองตาเป็นการแสดงออกถึงอำนาจ การจ้องตาเป็นเวลานานสามารถแสดงถึงอำนาจหรือความมั่นใจได้ บางครั้งการจ้องตาอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและยอมจำนน
  • การมองตาเป็นการแสดงออกถึงความรัก การมองตาเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเสน่หา การที่เรามองตาคนที่เรารักอย่างตั้งใจ แสดงว่าเราห่วงใยและให้ความสำคัญกับเขา

นอกจากนี้ การสบตายังมีส่วนช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสบตาช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมและจดจ่อกับสิ่งที่ผู้พูดพูดอยู่ การสบตายังช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ของผู้พูดได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสบตาก็มีข้อควรระวังเช่นกัน การจ้องตาเป็นเวลานานเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและถูกคุกคามได้ ดังนั้นจึงควรปรับระดับการสบตาให้เหมาะสมกับบริบทและความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล

จิตวิทยา การมองตา

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการมองตาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • มองตาอีกฝ่ายอย่างตั้งใจ แต่ไม่ควรจ้องตาจนเกินไป
  • สบตาเป็นเวลาประมาณ 60-70% ของเวลาพูดคุย
  • สบตาบริเวณดวงตาหรือจมูกของอีกฝ่าย
  • หลีกเลี่ยงการหลบตาหรือละสายตาบ่อยๆ

การสบตาเป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนควรฝึกฝน การฝึกฝนการสบตาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

จิตวิทยา

เพิ่มเติม : หนังสือจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์

หน้าแรก : จิตวิทยา

#หนังสือจิตวิทยา #จิตวิทยาความรัก #จิตวิทยาเด็ก #จิตวิทยาวัยรุ่น #จิตวิทยาคนแก่ #แนะนำหนังสือจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยาความรัก #วิชาจิตวิทยา #เรียนจิตวิทยา #หนังสือจิตวิทยา #หมอจิตวิทยานักจิตวิทยา #เงินเดือนจิตวิทยา #เงินเดือนนักจิตวิทยา #จิตวิทยาการเงิน