จิตวิทยาการให้กำลังใจคนอื่น

จิตวิทยาการให้กำลังใจคนอื่น

บทนำเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้กำลังใจคนอื่น

จิตวิทยาการให้กำลังใจคนอื่น การให้กำลังใจคนอื่นเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความห่วงใย ใส่ใจ และเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่น การกระทำนี้สามารถช่วยเพิ่มพลังใจ เสริมสร้างกำลังใจ และช่วยให้บุคคลที่รับกำลังใจสามารถก้าวผ่านอุปสรรคหรือความท้าทายต่าง ๆ ไปได้

การให้กำลังใจคนอื่นนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การสัมผัส หรือการกระทำ สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้รับกำลังใจเป็นหลัก เพื่อให้การให้กำลังใจนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการให้กำลังใจคนอื่น จิตวิทยาการให้กำลังใจคนอื่น

การให้กำลังใจคนอื่นนั้น มีหลักการพื้นฐานดังนี้

 • เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับกำลังใจ ก่อนที่จะให้กำลังใจคนอื่น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้รับกำลังใจก่อน ว่ากำลังเผชิญกับอะไร มีความรู้สึกอย่างไร และต้องการอะไรจากเราบ้าง
 • แสดงความห่วงใยและใส่ใจ การแสดงออกถึงความห่วงใยและใส่ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมอบกำลังใจ สามารถทำได้โดยการพูดคุย การสัมผัส หรือการกระทำต่าง ๆ ที่แสดงความห่วงใย
 • เห็นคุณค่าในตัวผู้รับกำลังใจ การให้กำลังใจคนอื่น คือการมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่น สามารถทำได้โดยการชื่นชม ยกย่อง หรือแสดงความเชื่อว่าผู้รับกำลังใจสามารถทำได้
 • ให้กำลังใจอย่างจริงใจ การให้กำลังใจอย่างจริงใจ เป็นสิ่งที่ผู้รับกำลังใจสัมผัสได้ สามารถทำได้โดยการพูดจากใจ หรือการกระทำที่แสดงออกถึงความจริงใจ

เทคนิคการให้กำลังใจคนอื่น

นอกจากหลักการพื้นฐานแล้ว การให้กำลังใจคนอื่นนั้น ยังมีเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ ดังนี้

 • ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ การใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ เช่น คำพูดเชิงบวก คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือคำพูดที่แสดงออกถึงความห่วงใย จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้รับกำลังใจ
 • ใช้ภาษากายที่แสดงออกถึงความห่วงใย ภาษากาย เช่น การยิ้ม การสัมผัส หรือการแสดงออกทางสีหน้า จะช่วยเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้รับกำลังใจ
 • ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ การให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้ผู้รับกำลังใจรู้สึกมั่นใจและมีความหวังมากขึ้น

ตัวอย่างการให้กำลังใจคนอื่น

ตัวอย่างการให้กำลังใจคนอื่น เช่น

 • การพูด: “ฉันรู้ว่าเธอกำลังเหนื่อย แต่ฉันเชื่อว่าเธอทำได้”
 • การฟัง: “ฉันยินดีที่จะฟังเธอระบายความรู้สึก”
 • การสัมผัส: “ฉันจับมือเธอไว้นะ”
 • การกระทำ: “ฉันช่วยเธอทำสิ่งนี้ได้ไหม”

การให้กำลังใจคนอื่นเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นได้ การให้กำลังใจคนอื่นอย่างจริงใจและสม่ำเสมอ จะช่วยให้บุคคลที่รับกำลังใจมีความเข้มแข็ง ก้าวผ่านอุปสรรค และประสบความสำเร็จในชีวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://psycho-book.com/